โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative หรือเรียกย่อว่า YSEALI (วายซีรี่) คือโครงการที่ริเริ่มในปี 2013 โดยประธานาธิปดี บารัค โอบามา ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ Leadership ให้กับเยาวชนในแต่ละประเทศ, สร้าง Networking ให้กับเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทางผู้จัดโครงการหรือสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการแล้วจะได้เป็น USG Alumni ซึ่งจะได้รับโอกาสในการเสนอโครงการหรือทำงานร่วมกับสถานทูตอเมริกาต่อไปอีกด้วย

Program จะมีทั้งรูปแบบ Professional สำหรับผู้ที่มีอายุ 25 - 35 ปี และ Academic สำหรับเยาวชนอายุ 18 - 25 ปี ซึ่งเราจะมาอธิบายรูปแบบของ Academic กันในครั้งนี้

YSEALI Academic Fellows Program

รับสมัครเยาวชนที่ กำลังศึกษา หรือ เพิ่งจบการศึกษาจากสถานศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 18 - 25 ปี เพื่อไปแลกเปลี่ยนแปละศึกษาในสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ซึ่งจะมีธีมการรับสมัครที่แตกต่างกันไปเรียนในสถาบันแต่ละที่ประกอบด้วย

 • การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic engagement)
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Environment and natural resources management)
 • การพัฒนาเศรษฐกิจและผู้ประกอบการ (Entrepreneurship and economic development) 

โอกาสและสิ่งที่จะได้เรียนรู้ภายใน 5 สัปดาห์นี้ประกอบด้วย

 • ความรู้ด้านวิชาการ (Academic residency)
 • พัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership development)
 • ทัศนศึกษา (Educational study tour)
 • กิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น (Local community service activities)
 • โอกาสที่จะมีส่วนร่วมกับ เพื่อนชาวอเมริกัน
  (Opportunities to engage with American peers) 

ผู้เข้าร่วมโครงการจะร่วมพิธีปิดที่ วอชิงตันดีซี เพื่อเข้าพบกับ ผู้กำหนดนโยบาย, ตัวแทนรัฐบาล, ตัวแทนภาคธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ใครที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้บ้าง?

เยาวชนที่มีความเป็นผู้นำจาก 11 ประเทศ ได้แก่ บูรไน, เขมร, อินโดเนเชีย, ลาว, มาเลเชีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงกโปร, ไทย, ติมอร์เลสเต้ และ เวียดนาม ซึ่งกำลังศึกหรือหรือจบการศึกษาได้ไม่นานจากสถานบันการศึกษา โดยจะได้รับการคัดเลือกจากทางสถานทูตอเมริกาในแต่ละประเทศ โดยคัดเลือกจาก ประวัติ, ประสบการณ์, การเป็นผู้นำและ ความมุ่งมั่นในการทำเพื่อผู้อื่น

ช่วงเวลาของโครงการ และ ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

โดยทั่วไปแล้วโครงการจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ครั้งใน 1 ปี คือ

 • Fall ซึ่งจะเดินทางไปช่วงกันยายน-ตุลาคม และ รับสมัครตั้งแต่ช่วงพฤษภาคม ของทุกปี
 • Spring ซึ่งจะเดินทางไปช่วงมีนาคม-เมษายน และ รับสมัครตั้งแต่ช่วงตุลาคม ของทุกปี

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ (ทุนนี้ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหรัฐฯ ค่าที่พัก และค่าอาหารขณะเข้าร่วมโครงการแล้ว) 

.

.

.

เปิดรับสมัครแล้ว! SPRING 2020 YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP

สถานทูตสหรัฐฯ ขอแจ้งเปิดรับสมัครเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Spring 2020 YSEALI Academic Fellowship ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา โดยเยาวชนสามารถเลือกสมัครในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • Civic Engagement (March 14 to April 18, 2020) รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
  ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
  • University of Nebraska, Omaha
  • Arizona State University
 • Environmental Issues & Natural Resource Management (March 25 to April 29, 2020) รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
  ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
  • University of Montana
  • East-West Center, Hawaii
 • Social Entrepreneurship & Economic Development (March 21 to April 24, 2020) รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
  ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
  • University of Connecticut
  • Brown University, Rhode Island

* หมายเหตุ: เลือกสมัครได้เพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น หากพบว่าสมัครมากกว่าหนึ่งหัวข้อ ถือว่าสละสิทธิ์

ผู้ที่สนใจในโครงการสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: เพจ International Exchange Alumni Thailand

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้