โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 True Young Producer Award 2019

 ในหัวข้อ 'Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์' ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่จำกัดคณะ และชั้นปี
 2. สมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในสถาบัน เดียวกัน
 3. ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน
 4.  ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

กำหนดการต่างๆ ในโครงการ True Young Producer Award 2019

 • วันที่รับสมัครและส่งผลงาน (Story Board): 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2562
 • คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 1: 7 - 11ตุลาคม 2562
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบแรก: 15 ตุลาคม 2562
 • คัดเลือกผลงาน Story Board รอบที่ 2: 17 ตุลาคม 2562
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ: 18 ตุลาคม 2562
 • กิจกรรม Workshop: 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562
 • ระยะเวลาผลิตโฆษณา: 2 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562
 • หมดเขตรับผลงานรอบชิงชนะเลิศ: 2 ธันวาคม 2562
 • On Air Spot ผลงาน 10 ทีม: 13 - 31 ธันวาคม 2562
 • คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ: 19 ธันวาคม 2562
 • พิธีประกาศผลและมอบรางวัล: 19 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม: trueplookpanya.com

ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู โทร. 02-858-6279 , 089-139-6064

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้