16 กรกฎาคม 2019

TOEIC TOEFL IELTS ต่างกันอย่างไร ควรทำคะแนนให้ได้เท่าไหร่ถึงจะดี

โดย Nisit Gen

 ปฏิเสธไม่ได้ ว่าในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นทักษะที่สำคัญมาก ทั้งในการทำงานและการเรียนต่อในสายอาชีพต่างๆ ซึ่งการวัดความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษานั้น ปัจจุบันมีการวัดมาตรฐานที่นิยมใช้สากลทั่วโลก 3 ชนิด คือ TOEIC, TOELF และ IELTS

หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าการสอบแต่ละแบบนั้นต่างกันอย่างไร? เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง? และ ควรทำคะแนนเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าดี? วันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันครับ ☺

Test of English for International Communication
Test of English for International Communication

TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นการวัดภาษาอังกฤษเชิงการสื่อสาร ซึ่งบริษัทในไทยหลายแห่งโดยเฉพาะธุรกิจสายการบิน, โรงแรม และบริษัทระดับนานาชาติ นิยมนำคะแนน TOEIC มาพิจารณาในการสมัครงาน เพื่อเป็นการรับรองว่าผู้สมัครสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเพียงใด

โดยการสอบ TOEIC จะแบ่งออกเป็น 2 พาร์ท ได้แก่
- Listening (495 คะแนน)
- Reading (495 คะแนน)
รวมทั้งหมด 990 คะแนน ซึ่งเป็นข้อสอบแบบ Multiple Choice ทั้งหมด โดยคะแนนมาตรฐานการสมัคงานทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 600 - 650 คะแนน

เปิดให้สอบวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 2 รอบ เช้า 09.00 น. - 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.
ค่าสอบ: 1,500 บาท
สมัครสอบ: ศูนย์สอบกรุงเทพ ตึก BB Tower ถนนอโศก โทร 02-260-7061 

The Test of English as a Foreign Language
The Test of English as a Foreign Language

TOEFL (The Test of English as a Foreign Language) เป็นการทดสอบมาตรฐานที่นิยมใช้ในการศึกษาต่อในอเมริกา เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการ (Academic English) สามารถนำคะแนนสอบใช้ยื่นเข้าเรียนต่อปริญญาโท และ ปริญญาเอกคณะที่เป็น หลักสูตร International ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ปัจจุบันนิยมสอบแบบ Internet-Based Test (TOEFL IBT) ซึ่งเป็นข้อสอบแบบล่าสุดของการสอบ TOELF

ข้อสอบ TOEFL แบ่งออกเป็น 4 พาร์ท ได้แก่

- Reading (30 คะแนน)

- Listening (30 คะแนน)

- Speaking (30 คะแนน)

- Writing (30 คะแนน)

รวมทั้งหมด 120 คะแนน โดยเกณฑ์มาตรฐานที่นิยมใช้ในการยื่นคะแนนเข้ามหาวิทยาลัยคือ 80 คะแนนขึ้นไป ซึ่งว่ากันว่า พาร์ท Speaking และ Writing ของการสอบ TOEFL นั้นยากที่สุดในบรรดาการสอบทุกตัวแล้ว

ค่าสอบ: $195

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบ: http://www.ets.org 

International English Language Testing System
International English Language Testing System

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบมาตรฐานในระบบอังกฤษ เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ นิยมใช้ในการยื่คะแนนเพื่อศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์

ข้อสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 4 พาร์ท ได้แก่

- Reading

- Listening

- Speaking

- Writing

โดยผลคะแนน IELTS จะแบ่งเป็นคะแนนจุดทศนิยมเริ่มจาก 0.0 – 9.0 มาตรฐานในการยื่นคะแนนเพื่อศึกษาต่ออยู่ที่ประมาณ 6.5 – 7.0 คะแนนขึ้นไป ซึ่งว่ากันว่า พาร์ท Reading และ Listening ของ IELTS นั้นยากที่สุดในบรรดาการสอบทุกตัวแล้ว

ค่าสอบ: 

IELTS on Computer : 7,500 บาท

IELTS Regular : 6,900 บาท

IELTS for UKVI (UK Visa and Immigration): 9,009 บาท (เหมาะกับคนที่ต้องการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร)

IELTS Life Skills : 6,757 บาท (การสอบพูด และฟัง เท่านั้น)

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.ielts.idp.co.th/index_th.aspx 

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้