โอกาสในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในองค์กรชั้นนำมาถึงแล้ว Tesco Lotus Management Trainee 2019 โครงการอัดแน่น 2 ปีเต็ม ในสร้างผู้นำรุ่นใหม่ก้าวสู่การเป็น Future Leader

สิ่งที่จะได้รับจาก โครงการนี้

  • เข้าถึงผู้บริหาร โอกาสที่คุณจะได้ทำงานร่วมกับกับผู้นำในอุตสาหกรรมที่สะสมประสบการณ์ระดับโลกตลอดหลายปีที่ผ่านมา
  • ดำเนินการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่คุณเลือกทำจะมีผลกระทบเชิงกลยุทธ์ต่อองค์กร คุณจะได้รับการประเมินตามและวัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม
  • ฝึกการทำงานอย่างมืออาชีพ แม้รูปแบบงานจะมีความยืดหยุ่น แต่ก็ต้องการความรวดเร็วอย่างเป็นมืออาชีพไปพร้อมกัน
  • ฝึกการทำงานเป็นทีม เผชิญกับความท้าทายและเติบโตไปด้วยกันกับเพื่อนร่วมโครงการในฐานะมืออาชีพ
ตำแหน่งงานที่เปิดรับทั้ง 9
ตำแหน่งงานที่เปิดรับทั้ง 9

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษาระดับปริญญาโท และ่มีประสบการณ์การทำงานไม่เกิน 3 ปี
  • พร้อมเรียนรู้และจัดการความท้าทายใหม่ๆ
  • ความเป็นผู้นำ และสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่: https://tescolotushub.com 

(สมัครด้วยโทรศัพท์มือถือเท่านั้น)

วันนี้ - 27 สิงหาคม 2562

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้