TEDxKasetsartU2019

 

ประสบการณ์ต่างๆที่เราได้ผ่านมาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้าย ล้วนแต่ทำให้เราได้เรียนรู้ และประสบการณ์เหล่านั้น ก็เหมือนกับ สี หลากหลายสีที่เข้ามาเติมแต่งทุกๆคนขณะที่เรื่องราวของชีวิตได้ดำเนินไป

ทุกคนจึงมีสีสันเป็นของตัวเอง สีต่างๆเหล่านั้นจึงสวยงามในช่วงเวลาช่วงหนึ่ง และทุกคนล้วนค้นพบสิ่งใหม่ๆระหว่างทางที่ทำให้ชีวิตมีเรื่องราวที่มีความหมายเสมอ “ALIVE” ของพวกเราเป็นตัวแทนของสีสัน และเรื่องราวของทุกคน  เรื่องราวของคนคนหนึ่งสามารถถ่ายทอดไปสู่คนอีกคน สู่ชุมชน สู่สังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มพลังชีวิตให้กับใครอีกหลายคน

มาร่วม “สร้างสีสร้างสรรค์สร้างชีวิต” ไปกับ #TEDxKasetsartU2019

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 – 18:00

โดยสถานที่ คือ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

กิจกรรมครั้งนี้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือจากนิสิตที่สนใจและอาสาสมัครในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้อุปถัมภ์ในชุมชนด้วยความยินดี ไม่ได้เป็นการระดมทุนในเชิงพาณิชย์อันเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตของทีมงานและกิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้ลิขสิทธิ์ของ TED (www.ted.com

ประเภทของบัตรที่เปิดขาย

  1.  นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุไม่เกิน 23 ปี (ฺStudent Ticket) – 300 บาท
  2. บุคคลทั่วไป (Standard Ticket) – 500 บาท
  3. ผู้สนับสนุน (Angel) – 1,200 บาท (ไม่ต้องกรอกฟอร์มรับสมัคร สามารถได้รับบัตรเลย)

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  • ราคาบัตรไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3% 
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • ผู้ชม 1 ท่าน สามารถลงทะเบียนซื้อบัตรได้เพียง 1 ใบเท่านั้น และไม่สามารถใช้บัตรแทนชื่อกันได้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางมาแสดงในวันงาน ( หากเป็นบัตร Student กรุณานำ บัตรนักเรียน หรือ บัตรนิสิต ที่ยังไม่หมดอายุ มาแสดงในวันงาน)
  • TEDxKasetsartU ไม่มีการเปิดขายบัตรหน้างาน 
  • ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ผู้ชมที่มาถึงก่อนจะสามารถเลือกที่นั่งได้ก่อน ยกเว้นบัตรประเภท Angel ที่มีที่นั่งจองไว้ให้แล้ว
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเขตปลอดบุหรี่

รายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตร: https://www.eventpop.me/e/6898