การกลับมาเพื่อค้นหาสุดยอด ตัวจริงที่ 1 ในแต่ละด้านเพื่อให้ได้ทีมที่แข็งแกร่งและเก่งที่สุดทั้งด้าน Deep Code, Deep Data และ Deep Design ที่ไม่ใช่แค่เก่ง แต่ต้องรู้ลึกและสามารถแก้โจทย์ที่ยาก มาประลองกันบนเวทีนี้อีกครั้ง ที่งาน TechJam 2019

ประเภทการประกวด

  • Code - เป็นศาสตร์อย่างนึงที่มีความสำคัญอย่างมาก มีประโยชน์ทั้งในเชิงการพัฒนาเยาวชนและการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีในอนาคต การเขียนโปรแกรมคำสั่ง (Code) จะฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และแก้ปัญหา การตีโจทย์ยากๆรวมไปถึงการวางระบบแบบแผนเพื่อการสั่งงานให้สามารถทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกๆฝ่าย
  • Data - ถือเป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนการทำงานและธุรกิจในทุกรูปแบบ ยิ่งในยุคของเทคโนโลยี เราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องของ Data ขนาดใหญ่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อ นำไปวิเคราะห์ วิจัยข้อมูล (Data) และการแก้ปัญหาต่างๆ ที่สามารถเอามาและใช้ได้จริง
  • Design - เปรียบได้กับการออกแบบ ที่ถ่ายทอดรูปแบบจากการแก้ปัญหา/ระบุปัญหา สร้างสรรค์ไอเดีย และการสร้างผลงานที่มีคุณค่า ที่มีเรื่องราวออกมาเป็นผลงานที่มองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ ด้วยภาพเป็นตัวนำเสนอในการเล่าเรื่อง ไม่ตายตัว และมีลักษณะเด่นที่ต่างกันออกไป

กติกาการเข้าเเข่งขัน

  1. ผู้สมัคร ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดระดับการศึกษาหรือสาขาอาชีพ
  2. กรณี ผู้สมัครเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรืออายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ทางโครงการขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองของผู้สมัครลงนามรับทราบในเอกสารเข้าร่วมการแข่งขันด้วย
  3. ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร ทั้งของทีมและของผู้เข้าแข่งขันทุกคนให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด รวมทั้งแนบรูปถ่ายที่เห็นใบหน้าชัดเจนของผู้เข้าแข่งขัน จึงจะถือว่าการสมัครเข้าแข่งขันสมบูรณ์
  4. การแข่งขันเป็นระบบทีม โดยใน 1 ทีม จะมีผู้เข้าแข่งขันเพียงคนเดียวหรือเป็นคู่ก็ได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 62 - 11 พ.ย. 62 เท่านั้น!

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.techjam.tech/__tj2019/ 

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้