บัตรเครดิตสำหรับนักศึกษา สมัครได้แม้ยังไม่มีรายได้ประจำ!!

พิเศษ! สำหรับนิสิตนักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 20-25 ปี เพียงมีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา เริ่มต้น 10,000 บาท ก็สามารถสมัครบัตรเครดิตได้ง่ายๆ แม้ไม่มีรายได้ประจำ!!

Nisit Gen

August 1, 2019