“True Digital Card” บัตรมาสเตอร์การ์ดแบบเติมเงิน รูดช้อปง่าย ไม่ต้องรออนุมัติ

กลุ่มทรูเปิดตัว True Digital Card บัตรมาสเตอร์การ์ดแบบเติมเงิน ที่สามารถใช้ชำระสินค้า และบริการ ณ ร้านค้าที่รับมาสเตอร์การ์ดทั่วประเทศ

Nisit Gen

August 29, 2019