fbpx

ทริคสอบ TOEIC ..รู้ไว้ได้เกิน 500

Toeic คือการทดสอบวัดระดับความรู้ทางการสื่อสารในภาษาอังกฤษ เป็นข้อสอบสากล บริษัทชื่อดังหลายที่ในประเทศไทย มักขอดูคะแนนสอบ Toeic จากผู้สมัครงาน ซึ่งบางบริษัทออกกฏเกณฑ์มาว่ารับคนที่ได้คะแนนเกิน 450 – 500 เท่านั้น (หรือแม้แต่จะสมัครเป็นครู ในโครงการครูคืนถิ่นก็เช่นกัน)

Nisit Gen

August 30, 2019