fbpx

TEDxKasetsartU2019

ประสบการณ์ต่างๆที่เราได้ผ่านมาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้าย ล้วนแต่ทำให้เราได้เรียนรู้ และประสบการณ์เหล่านั้น ก็เหมือนกับ สี หลากหลายสีที่เข้ามาเติมแต่งทุกๆคนขณะที่เรื่องราวของชีวิตได้ดำเนินไป

Nisit Gen

November 26, 2019