รีวิว Techsauce Global Summit 2019 ฉบับนิสิต นักศึกษา

จบไปแล้วกับงาน TECHSAUCE GLOBAL SUMMIT 2019 ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยปีนี้ทาง Techsauce เองได้ผสมผสานธีมงาน ระหว่าง เทคโนโลยี วัฒนธรรม และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน ซึ่งปีนี้ตัวงานโดดเด่นเป็นอย่างมากทางด้านดนตรี และการตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นซุ้ม ภายในตัวห้องโถงใหญ่เอง หรือบรรยากาศรอบๆ  สำหรับนิสิตนักศึกษาอย่างเราๆก็มีไฮไลท์ในงานที่น่าสนใจมากมายให้เราเข้าไปเพิ่มพูนความรู้ และสร้าง connection กับเพื่อนๆกันได้

Nisit Gen

July 28, 2019