DHL Supply Chain (Thailand) เปิดรับสมัคร Management Trainee 2020

DHL Supply Chain ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำระดับของโลก เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้ไปกับสายงานที่หลากหลาย รวมไปถึงการทำงานกับลูกค้าในภาคการค้าปลีก ยานยนต์ ผู้บริโภคเทคโนโลยี การขนส่ง วิศวกรรมและการผลิต

Nisit Gen

December 17, 2019