fbpx

IMC Plan Contest by A.P. Honda ครั้งที่ 12

ท้าทายนักการตลาดยุคใหม่ “คิด วางแผน ลงมือทํา” กับสถานที่จริง สินค้าจริง นําเสนอลูกค้าจริง ชิงรางวัล สัมผัสบ้านเกิดรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ที่ประเทศญี่ปุน รวมมูลค่ารางวัลกว่า 2,000,000 บาท

Nisit Gen

November 13, 2019