fbpx

ระบบรับนักศึกษาฝึกงาน กฟผ. EGAT INTERNSHIP Program ประจำปี 2563

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวช. ขึ้นไป เข้าฝึกงานในหน่วยงานของ กฟผ.

Nisit Gen

October 29, 2019