เรียนอยู่-จบใหม่ ออมเงินวิธีไหนได้บ้าง

ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ การวางแผนออมเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา หรือเด็กจบใหม่อีกต่อไป นอกจากการออมเงินจะเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ ในการออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเราแล้ว ทั้งนี้ ก็เพื่อนำเงินที่ออมไปใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

Nisit Gen

September 4, 2019