fbpx

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา

Nisit Gen

December 16, 2019