บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเปลี่ยนแปลงโปรแกรมสมาชิกรูปแบบใหม่ ที่ชื่อว่า "Starbucks Rewards" ซึ่งจะมาทดแทนโปรแกรม "My Starbucks Rewards" ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

  1. (เดิม) สะสมดาว 1 ดวง จากการซื้อทุกๆ 100 บาท >> (ใหม่) สะสมดาว 1 ดวง จากการซื้อทุกๆ 25 บาท
  2. (เดิม) สะสมดาว 250 ดวง (25,000 บาท) เพื่อเลื่อนระดับเป็น Gold >> (ใหม่) สะสมดาว 300 ดวง (7,500 บาท) เพื่อเลื่อนระดับเป็น Gold
  3. (เดิม) รับเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว เมื่อซื้อครบ 12 แก้ว >> (ใหม่) รับเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว เมื่อสะสมดาวครบ 120 ดวง (3,000 บาท)
  4. (เดิม) มีระดับสมาชิก 3 ระดับ ได้แก่ Welcome, Green และ Gold >> (ใหม่) มีระดับสมาชิก 2 ระดับ ได้แก่ Green และ Gold

และสำหรับสมาชิก My Starbucks Rewards เดิมนั้น ระบบจะทำการย้ายไปยัง Starbucks Reward และทำการคำนวณคะแนนใหม่ให้โดยอัตโนมัติ โดยเพื่อนๆทุกคนที่สะสมดาวไว้น้อยกว่า 75 ดวง จะได้รับการปรับระดับเป็น Green Level เป็นเวลา 12 เดือน และหากมีจำนวนดาวสะสมมากกว่า 75 ดวงขึ้นไป รวมทั้งระดับ Green Level เดิม จะได้รับการปรับระดับเป็น Gold Level เป็นเวลา 12 เดือน โดยดาวสะสมจะถูกปรับเป็นศูนย์เพื่อเริ่มต้นสะสมใหม่

ที่มา: starbuckscard.in.th 

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้