ฝ่าย Event ค่ายเพลง SPICYDISC ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน พร้อมเริ่มฝึกงานเดือนกันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • Graphic (1 ตำแหน่ง)
  • สามารถใช้ Ai / Ps อย่างคล่องแคล่ว
  • สามารถใช้ Keynote เพื่อการนำเสนอ
  • สามารถใช้ Final Cut Pro X ได้ดี
  • มีความอดทน ความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดี
  • ยินดีทำงาน นอกเหนือเวลางานได้ (บางครั้ง)
 • Event Production / Coordinator (2 ตำแหน่ง)
  • มีความรัก และ ความใฝ่รู้ในด้าน Event และ Production
  • มีความอดทน ความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดี
  • ทำงานวันเสาร์ - อาทิตย์ได้
  • กลับบ้านดึกได้
  • มี Skill ในการถ่ายรูป

หากสนใจสามารถส่ง Resume และ Portfolio ได้ที่: [email protected] 

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้