Social Book ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน "SocialBook VIDEO Creator Contest" เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินไปแข่งที่มาเก๊า

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • ส่งผลงานในนามบุคคล (1 คนต่อ 1 คลิป)
Social Book Video Creator Contest

เกณฑ์การแข่งขัน

 1. คลิปวิดีโอมีความยาวไม่ตํ่ากว่า 15 วินาที
 2. คลิปวิดีโอผลงานคุณภาพความคมชัดไม่ตํ่ากว่า 480p
 3. คลิปวิดีโอผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน ไม่จํากัดเนื้อหา ไม่จํากัดเทคนิคในการถ่ายทํา โดยจะต้องมีผู้เข้าแข่งขันอยู่ในคลิปวิดีโอด้วย
 4. คลิปวีดีโอผลงานต้องไม่มีภาพ เนื้อหา ที่มีความรุนแรง คำหยาบคาย หรือดูหมิ่นผู้อื่น
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าแข่งขันต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วย ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดงานไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้ามีการตรวจสอบพบ ภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 6. คลิป Video ที่ผู้เข้าแข่งขันส่งมาถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง SOCIALBOOK VIDEO CREATOR CONTEST ห้ามนำคลิป Video ที่ใช้ในการแข่งขันรายการนี้ ไปใช้ในการแข่งขันในรายการอื่น
 7. เกณฑ์การตัดสิน จากจำนวนยอดผู้เข้าชมคลิปวีดีโอใน Youtube Channel : SOCIALBOOK VIDEO CREATOR CONTEST
 8. ทางทีม Socialbook ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการแข่งขัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตัวอย่าง Video Creator

กำหนดการแข่งขัน

 • 3 ตุลาคม 2562 – 15 พฤศจิกายน 2562 - ลงทะเบียนแข่งขันผ่านเว็ปไซต์ www.socialbookcontest.com สร้างสรรค์วิดีโอไม่จำกัดเนื้อหา ความยาวไม่ต่ำกว่า 15 วินาที และอัปโหลดไฟล์พร้อมตั้งชื่อคลิปผลงานลงในหน้าโปรไฟล์เว็บไซต์ เพื่อให้ทีมงานอัปโหลดคลิปวิดีโอลงบน Youtube Channel : SOCIALBOOK VIDEO CREATOR CONTEST หลังจากนั้นทีมงานจะส่ง Link คลิปวิดีโอให้ทางผู้เข้าแข่งขันทางอีเมล เพื่อใช้ในการแชร์ในช่องทางต่างๆ พร้อมติดแฮชแท็ก #socialbookcontest
 • 15 พฤศจิกายน 2562 - หมดเขตส่งผลงานและนับคะแนนการแข่งขันรอบที่ 1 ภายในเวลา 12.00 น.
 • 16 พฤศจิกายน 2562 - ประกาศผลการคัดเลือกผู้มียอดวิวใน Youtube สูงสุด 10 อันดับแรก ผ่านช่องทาง Website และ Facebook Fanpage และทีมงานจะติดต่อกลับผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคัดเลือก (ช่องทางโทรศัพท์ อีเมล) เพื่อแจ้งโจทย์ในรอบที่ 2 โดยผู้เข้าแข่งขันในรอบที่ 2 สามารถส่งผลงานมาได้ที่ช่องทางเว็บไซต์ เพื่อให้ทีมงาน อัปโหลดคลิปวิดีโอลงบน Youtube หลังจากนั้นทีมงานจะส่ง Link คลิปวิดีโอให้ทางผู้เข้าแข่งขันทางอีเมล เพื่อใช้ในการแชร์ในช่องทางต่างๆ ส่ง
 • 22 พฤศจิกายน 2562 - หมดเขตส่งผลงานและนับคะแนนการแข่งขันรอบที่ 2 ภายในเวลา 12.00 น.
 • 23 พฤศจิกายน 2562 - ประกาศผลการคัดเลือกผู้มียอดวิวสูงสุด 3 คนสุดท้ายไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่มาเก๊า
 • 14 ธันวาคม 2562 - เป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันที่มาเก๊า

*หมายเหตุ : สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่อาศัยอยู่ ณ ต่างประเทศ หากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผ่านเข้ารอบ 3 คนสุดท้ายและต้องไปแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อที่มาเก๊า ต้องรับผิดชอบค่าเดินทางมายังประเทศไทยเอง ทางผู้จัดงานจะดำเนินการให้เฉพาะการเดินทางจากไทย-มาเก๊า (ไป-กลับ) เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://socialbookcontest.com 

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้