SCG เปิดรับสมัครโครงการฝึกงาน Excellent Internship Program รุ่นที่ 19

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา/ทุกคณะ
  • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ทั้งนี้การคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานขึ้นอยู่กับความต้องการของ SCG business

กำหนดการ

  • 1 ก.ย. 62 - 30 ต.ค. 62 - เปิดรับสมัคร
  • 9 พ.ย. 62 - ทำการทดสอบออนไลน์
  • 12 ธ.ค. 62 - ประกาศผลการทดสอบ
  • 6 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 - สอบสัมภาษณ์
  • 24 ม.ค. 63 - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
  • 1 มิ.ย. 63 - 4 ส.ค. 63 - เริ่มโครงการฝึกงาน

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 62 - 30 ต.ค. 62 เท่านั้น!

รายละเอียดเพิ่มเติม: เพจ SCG Careers  

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้