ทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาตรี จาก University of Oxford ประเทศอังกฤษ

 

University of Oxford เปิดโอกาสมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาต่างชาติ ภายใต้ชื่อทุน “Reach Oxford Scholarship”

ทุนครอบคลุมส่วนใดบ้าง?

 • ค่าเล่าเรียน (3-4 ปี ตามแต่ละหลักสูตร)
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับปีละ 1 ครั้ง 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องทำการสมัครและได้รับการตอบรับเข้าเรียนกับ University of Oxford ก่อนยื่นขอทุน
 • มีความสามารถโดดเด่นทางวิชาการ
 • ความต้องการทางการเงินและการมีส่วนร่วมทางสังคมเป็นเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาคัดเลือก
 • มีความตั้งใจที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศบ้านเกิด หลังจบการศึกษา
 • ทางมหาวิทยาลัยจะให้ความสำคัญในการพิจาณาคัดเลือกผู้ที่ไม่เคยเรียนจบปริญญาตรีมาก่อน
   

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ทำการสมัครเรียนกับ University of Oxford ในหลักสูตรปริญญาตรี ผ่านทาง UCAS ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 และต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าเรียน
 2. รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสมัครทุนการศึกษา จะแสดงบนเว็บไซต์ในเดือนม กราคม 2563
 3. การสมัครทุนประจำปี 2563 จะต้องดำเนินการภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 4. ผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลตอบรับทุนในเดือนเมษายน ปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.ox.ac.uk