โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “ พจนศิลป์ ” ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาชาติให้ยั่งยืน”  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การส่งผลงาน

 1. นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดเพศและอายุ
 2. ส่งคลิปวีดีโอการพูดใน หัวข้อ “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาชาติให้ยั่งยืน” ความยาวไม่เกิน 2 นาที
 3. ส่งคลิปวีดีโอมาที่หน้ากิจกรรมของ Facebook พจนศิลป์ พร้อมส่งชื่อ นามสกุล หมายเลขติดต่อและมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่ท่านกำลังศึกษามาที่กล่องข้อความ Facebook พจนศิลป์
 4. จำกัดสิทธิ์ให้ 1 คน สามารถร่วมส่งได้ 1 คลิปเท่านั้น
 5. ส่งคลิปวีดีโอภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 – 13 พฤศจิกายน 2562
 6. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook พจนศิลป์ 

การคัดเลือก

 1. คัดเลือกคลิปวีดีโอเพื่อออกอากาศในรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 11.30 น. จำนวน 20 คลิป โดยคลิปที่ได้รับการออกอากาศจะได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท
 2. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เพื่อแข่งขันในรอบสุดท้าย จำนวน 20 คน สำหรับรางวัลขวัญใจมหาชน จะนับคะแนนจากยอดShare สูงสุดถึงเวลา 12.00 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยจะประกาศรายชื่อในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทาง Facebook พจนศิลป์ 
 3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย 20 คน จะได้เข้าร่วมการฝึกอบรม (Workshop) ทักษะการพูดจากวิทยากรในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อหน้าคณะกรรมการในวันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกกายน 2562 ที่ชั้น 1 ลานอีเดน1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 4. ผู้เข้าร่วมการประกวดตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดการประกวดนำชื่อ-นามสกุล ตลอดจนภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในขณะเข้าร่วมการประกวด สามารถนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 5. คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมการประกวดใดๆ และการมอบของรางวัล ที่เห็นว่าการสมัครไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไข หรือเป็นไปในทางทุจริต หรืออาจทำลายการประกวด ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการพิจาณาไม่ให้ผู้นั้นร่วมการประกวด และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกกฎกติกาของการประกวดเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-201-6470
    

กติกาการตัดสิน

 • เนื้อหาที่นำเสนอ (30 คะแนน)
  • การจัดลำดับเนื้อหา               
  • ความเที่ยงตรงต่อเวลา                
  • คุณค่าของเนื้อหา 
 • การใช้ภาษา (30 คะแนน)
  • ภาษาที่เหมาะสมกับเนื้อหา          
  • ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ การออกเสียง และการเลือกใช้คำ            
  • สำนวนโวหาร
 • มีความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
 • บุคลิกภาพการแสดงออก (20 คะแนน)

ประเภทรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ พจนศิลป์
  ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
  ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
  ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 1
  ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2
  ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลขวัญใจมหาชนที่ได้รับยอด Share สูงสุด
  ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

หมายเหตุ: นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย จะได้รับค่าเดินทางเพื่อมาร่วมแข่งขัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม: เพจ พจนศิลป์  

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้