สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ช่องทางการรับสมัคร

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://job.onec.go.th