สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการประกวดคลิปวิดีโอ "NIA Creative Contest 2019" หัวข้อ "Images of Futures: How do you work in the Future" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

ผลิตผลงานในรูปแบบทีม ทีมละ 2-4 คน สามารถผลิตสื่อวีดิทัศน์ประเภทใดก็ได้ ไม่จำกัดรูปแบบ สไตล์ หรือเทคนิค โดยมีความยาวไม่เกิน 5 นาที

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับ อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป 

2. ส่งผลงานเป็นทีม ทีมละ 2-4คน

กำหนดการ 

  • 11 - 31 สิงหาคม 2562 รับสมัครทางออนไลน์
  • 1 กันยายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ที่ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จำกัด 40 ทีมแรก*)
  • 2-23 กันยายน 2562 ส่งผลงาน
  • 27 กันยายน 2562 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย
  • 3 ตุลาคม 2562 ประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศ ณ อาคาร สามย่านมิตรทาวน์ 

*หมายเหตุ: สำหรับ 40 ทีมแรกที่ลงทะเบียน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป ในวันที่ 1 กันยายน 62 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเขียนข้อเสนอโครงการ (Proposal) และชิงเงินสนับสนุนในการผลิตผลงาน เป็นจำนวน 30 ทีม ทีมละ 5,000 บาท

กติกาในการรับเงินสนับสนุนผลิตผลงาน

  1. ผู้เข้าร่วม Workshop ต้องเขียนข้อเสนอโครงการ (Proposal) จึงจะได้รับคัดเลือกให้ได้รับเงินสนับสนุนผลิตผลงานเป็นจํานวน เงิน 5,000 บาท โดยผู้สมัครทีไม่ได้เข้าฝึกอบรม (Workshop) ยังคงสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตามปกติ แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนผลิตผลงาน
  2. คณะกรรมการจะให้เงินสนับสนุนผลิตผลงานกับกลุ่มที่เขียนข้อเสนอโครงการได้ดีที่สุด จํานวน 30 กลุ่ม 
  3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม: เพจ IFI - Innovation Foresight Institute 

สอบถามข้อมูล: [email protected] 

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้