ร้านนายอินทร์ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบ“นายอินทร์ Mascot Contest 2019” ภายใต้แนวคิด “นักอ่านล้านความคิด” รางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กรอบแนวคิดในการประกวด

 1. การออกแบบ Mascot ต้องมีลักษณะเป็นผู้ชาย พร้อมตั้งชื่อ Mascot ที่สอดคล้องกับการออกแบบ
 2. Mascot ต้องแสดงถึงความเป็นคนสนุกสนาน และรักการอ่าน ให้ความรู้สึกเป็นมิตร นอกจากนี้ ยังต้องมีความดึงดูด น่าสนใจ และจดจำได้ง่ายอีกด้วย
 3. การออกแบบ Mascot ต้องมีพื้นที่สำหรับใส่โลโก้ พร้อมใช้สี CI เพื่อแสดงถึงแบรนด์นายอินทร์

กติกาการประกวด

 1. ผู้ประกวดต้องระบุชื่อ - นามสกุล อายุ สถานศึกษา เบอร์โทร อีเมลล์ลงบนผลงาน
 2. การออกแบบต้องออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และส่งเป็นไฟล์นามสกุล .jpg .xcf .png หรือ .pdf พร้อมแนบไฟล์นามสกุล .psd หรือ .ai ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า 300 pdi
 3. การออกแบบ 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็น 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
 4. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ในการรับรางวัล 1 ท่านต่อรางวัลเท่านั้น
 5. การออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ออกแบบ ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาตกแต่งและจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบการสมัครถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
 6. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกเหลือไม่เกิน 10 ผลงาน และจะนำผลงานทั้งหมดขึ้น เพจเฟซบุ๊กร้านนายอินทร์ เพื่อให้แฟนเพจได้มีส่วนร่วมในการตัดสิน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 และประกาศผลผู้ชนะเลิศภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ช่องทางการส่งผลงาน

 1. ส่งผลงานด้วยตัวเองเป็นภาพ Mascot พิมพ์สี กระดาษ A4 (โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ด้านหลังผลงาน) พร้อมระบุหน้าซองว่า “ประกวด นายอินทร์ Mascot Contest 2019” ที่ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 108 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 (คุณปัณณ์ ฝ่ายการตลาด)
 2. ส่งผลงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยแนบภาพ Mascot พิมพ์สี กระดาษ A4 (โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ด้านหลังผลงาน) พร้อมระบุหน้าซองว่า “ประกวด นายอินทร์ Mascot Contest 2019” ส่งมาที่บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 108 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 (คุณปัณณ์ ฝ่ายการตลาด)
 3. ส่งผลงานทาง Email โดยแนบแนบภาพ Mascot ไฟล์นามสกุล jpeg, png หรือ pdf (โดยเขียนชื่อ-นามสกุล ท้าย Email) พร้อมระบุหัว Email ว่า “ประกวด นายอินทร์ Mascot Contest 2019” ส่งมาที่ [email protected] และสำเนาถึง [email protected] 

รางวัลการประกวด​

 1. รางวัลชนะเลิศ มูลค่ารวม 30,000  บาท จำนวน 1 รางวัล แบ่งเป็นเงินสด 15,000 บาท และ Gift Voucher ร้านนายอินทร์มูลค่า 15,000 บาท
 2. รางวัล Popular Vote  มูลค่ารวม 10,000  บาท จำนวน 1 รางวัล แบ่งเป็นเงินสด 5,000  บาท และ Gift Voucher ร้านนายอินทร์มูลค่า 5,000 บาท

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 62 - 1 ต.ค. 62 (ก่อนเวลา 12.00)

รายละเอียดเพิ่มเติม: naiin.com  

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้