28 กรกฎาคมนี้ วันแห่งความสุขของคนไทย เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมมอบความสุขความบันเทิง เปิดให้ประชาชนชมภาพยนตร์ระบบปกติฟรี 1 คน 1 สิทธิ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ รอบก่อน 12.00 น. ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ กรุ้ป

เงื่อนไข ขั้นตอนการรับบัตรดูหนังฟรี !

 1. ทางสาขาเปิดรับลงทะเบียนดูหนังฟรี ก่อนเวลาฉาย 30 นาที (รอบก่อน 12.00 น.)
 2. 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์  ( ลูกค้าต้องแสดงตัวเท่านั้นเพื่อรับสิทธิ์ ไม่สามารถรับสิทธิ์แทนได้ )
 3. รับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่ บริเวณหน้าจุดลงทะเบียนสาขาฯ ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ
 4. บัตรชมภาพยนตร์นี้ สามารถใช้ได้เฉพาะในระบบปกติเท่านั้น (ยกเว้น ระบบ IMAX, 4DX, VIP Screen, Screen X และ Kids Cinema )
 5. ตรวจสอบรายละเอียดการใช้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.majorcineplex.com 
 6. สิทธิ์มีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งของโรงภาพยนตร์แต่ละสาขา
 7. เข้ารับสิทธิ์ตามลำดับก่อนหลัง
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่ง
 9. บัตรนี้ไม่สามารถจำหน่าย แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 10. กิจกรรมนี้เฉพาะวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้