IMC Plan Contest by A.P. Honda ครั้งที่ 12

 

ท้าทายนักการตลาดยุคใหม่ “คิด วางแผน ลงมือทํา” กับสถานที่จริง สินค้าจริง นําเสนอลูกค้าจริง ชิงรางวัล สัมผัสบ้านเกิดรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ที่ประเทศญี่ปุน รวมมูลค่ารางวัลกว่า 2,000,000 บาท

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

  • เป็นนิสิตหรือนักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 17 – 25 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภายในประเทศไทยเท่านั้น)
  • มีจำนวนสมาชิกในทีมตั้งแต่ 3 – 5 คน ไม่จำกัดสาขาวิชาและคณะ แต่ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันเป็นผู้รับรอง (อาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งท่าน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้หลายทีมได้)
  • สมาชิกในทีมจะต้องไม่เป็นสมาชิกของทีมอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน *(1 คน สามารถส่งได้เพียง 1 ผลงาน)
  • หากคณะกรรมการได้ประกาศชื่อทีม ที่ผ่านการประกวดรอบแรกแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อสมาชิกในทีมได้

* หมายเหตุ: บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ไม่อนุญาตให้พนักงานและบุคลากรภายในบริษัทฯ รวมถึงคณะกรรมการ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกวด เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน

รายละเอียดการเขียนแผนงาน

ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “การสร้างแผนการสื่อสารการตลาดปี 2020-2022 สำหรับรถจักรยานยนต์ Monkey & C125 ผ่านเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ระดับตำนานเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย “ภายใต้แบรนด์ CUB HOUSE” ภายใต้งบประมาณ 100 ล้านบาท

กติกา-ขั้นตอนการสมัครและการส่งผลงาน

  1. สมัครผ่านทาง www.imcplancontest.comแล้วนำ Code ยืนยันที่ได้จากเว็บไซต์ แนบมาพร้อมผลงาน
  2. เอกสารหลักฐานการประกวดส่งพร้อมแผนงาน (สำเนาบัตรนิสิตหรือนักศึกษา และสำเนาประชาชนสมาชิกทุกคนในทีม)
  3. ส่งผลงานเป็นรูปแบบเอกสาร ตัวอักษร Codia New ขนาด 16 ไม่เกิน 30 หน้ากระดาษขนาด A4 และรูปแบบไฟล์ PDF ลงบนแผ่น CD
  4. ส่งผลงานมาที่ บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 78/1-2 ซอยกรุงธนบุรี 4 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

หมายเหตุ: การกรอกใบสมัครจะต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดยข้อมูลจะต้องเป็นความจริงและสามารถตรวจสอบได้ หากทางทีมงานตรวจสอบและพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน 

รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.imcplancontest.com/