การแข่งขัน “Imagine the Future Scenarios Competition 2020 – Thailand Competition”

 

เชลล์ ประเทศไทย (Shell Thailand) จัดการแข่งขัน “Imagine the Future Scenarios Competition 2020 – Thailand Competition” ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่สิงคโปร์

ภายใต้หัวข้อการแข่งขัน: “More and Cleaner Energy in Asia Pacific and Middle East? How will residents live, work, and play?”

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สมาชิกทีม 5-8 คน
 • เป็นนักศึกษาคณะใด หรือสาขาใดก็ได้
 • มีสัญชาติไทย หรือมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • การนำเสนอ และการสื่อสาร เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

เงินรางวัล

รอบการแข่งขันภายในประเทศ

 • รางวัลชนะเลิศ: เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโอกาสเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาคที่ประเทศสิงค์โปร
 • รางวัลรองขนะเลิศอันดับ 1: เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รอบการแข่งขันระดับภูมิภาคที่ประเทศสิงค์โปร

 • รางวัลชนะเลิศ: เงินรางวัล 4,000 SGD
 • รางวัลรองขนะเลิศอันดับ 1: เงินรางวัล 2,500 SGD
 • รางวัลรองขนะเลิศอันดับ 2: เงินรางวัล 1,500 SGD

ระยะเวลาการแข่งขัน

 • การลงทะเบียน: วันที่ 9 ธันวาคม 2562 – 9 กุมภาพันธ์ 2563
 • สัมภาษณ์ผู้สมัคร (VDO Call): วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
 • Bootcamp: วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2563
 • การแข่งขันภายในประเทศ: วันที่ 28 เมษายน 2563
 • การแข่งขันระดับภูมิภาคที่ประเทศสิงค์โปร: 15 กรกฏาคม 2563

>> สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน <<

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/imaginethefuturecompetition