โครงการ Honda Smart Idol 2019 ภายใต้แคมเปญ “Honda Young(ยัง)...ได้อีก” ร่วมค้นหา 17 หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่วัยสมาร์ท ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ มีมนุษยสัมพันธ์ และปฏิภาณไหวพริบ มีความรับผิดชอบในการทำงาน พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เพื่อสัมผัสโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมมากมาย เช่น Bangkok International Motor Show, Thailand International Motor Expo, Honda LPGA Thailand พร้อมรับโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมเวิร์คช็อปพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมทักษะต่างๆ จากกูรูมืออาชีพ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดัง พร้อมได้รับทุนการศึกษา รวมทั้งการถ่ายแบบให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ของฮอนด้า และโอกาสเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อแสดงภาพยนตร์โฆษณาของฮอนด้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่พร้อมเปิดรับโอกาส และเสริมสร้างศักยภาพ
  • มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ มีมนุษยสัมพันธ์ และปฏิภาณไหวพริบ
  • มีความรับผิดชอบในการทำงาน และพร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • มีทักษะการสื่อสารอยู่ในเกณฑ์ดี ใช้ภาษาไทยสื่อสารได้ดี ทั้งการพูด และการอ่าน

กำหนดการ

  • 24 ก.ย. - 24 ต.ค. 2562 - รับสมัครเข้าร่วมกิจรรม
  • 28 ต.ค. 2562 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ 50 คน ทาง www.honda.co.th/hondasmartidol2019
  • 30 ต.ค. 2562 - ผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์ และอบรม ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด แผนที่คลิก
  • 1 พ.ย. 2562 - ประกาศรายชื่อ Honda Smart Idol 2019 ทาง www.honda.co.th/hondasmartidol2019

 รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.honda.co.th/hondasmartidol2019

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้