ธนาคารออมสิน ร่วมกับ นิตยสาร Campus Star จัดการประกวด "GSB Gen Campus Star 2019" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,400,000 บาท พร้อมโอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงในฐานะ Brand Ambassador ผ่านการประกวด 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย-หญิง
 • มีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาในมหาวิทยาลัย ในภูมิภาคที่จะสมัครเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า หรือระดับปวส. อายุระหว่าง 17-23 ปี เท่านั้น
 • ผู้สมัครต้องมีบัญชี และบัตรเดบิต กับธนาคารออมสิน

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับตำแหน่งจากการประกวด GSB Gen Campus Star จากทุกภูมิภาค ในโครงการปี ก่อนหน้า 2018 จะไม่สามารถเข้าร่วมประกวดโครงการนี้ได้อีก

คุณสมบัติส่วนตัว

 • บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ และเป็นตัวของตัวเอง
 • มีทัศนคติที่ดี มีปฎิภาณไหวพริบ รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์
 • มีความสามารถพิเศษ (ร้อง เต้น เล่นละคร)
GSB Gen Campus Star 2019
GSB Gen Campus Star 2019

ช่องทางการรับสมัคร

 1. สมัครได้ที่บูธกิจกรรม GSB GEN CAMPUS STAR 2019
 2. สมัครในวัน Audition ตั้งแต่ เวลา 10.00-13.00 น.
 3. ส่งใบสมัครมาที่นิตยสาร Campus Star หรือผ่าน facebook.com/CampusStars
 4. สมัครผ่านเว็บไซต์ www.campus-star.com/gsbgen

หมายเหตุ: กำหนดการการสมัครรอบคัดเลือกแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

รายละเอียดเพิ่มเติม: campus-star.com 

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้