สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย จัดโครงการ Digital Skill สื่อการสอนออนไลน์

มอบองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆ แก่ผู้ที่มีความสนใจ เช่น การเขียนโปรแกรม ระบบฐานข้อมูล การจัดการข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพและทักษะของคนรุ่นใหม่ด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย ด้วยองค์ความรู้ฟรีบนสื่อออนไลน์และการสนับสนุนด้านอาชีพต่อไป

ตัวอย่างคอร์สที่เปิดสอน:

  • DevOps
  • C LANGUAGE
  • BASIC WEB FRONTEND, RESPONSIVE DESIGN
  • BASIC WEB BACKEND , KOA
  • PYTHON
  • REACT
  • AGILE & SCRUM
By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้