Apple Back to school!! เพิ่มระยะเวลาทดลองใช้งาน Apple Music ฟรีเพิ่มขึ้น 2 เท่า เป็น 6 เดือนจาก 3 เดือน สำหรับนักศึกษาที่เป็นสมาชิกใหม่ (หลังจากหมดระยะเวลาใช้ฟรีแล้ว สามารถใช้งานต่อได้ โดยชำระค่าบริการเพียง 69 บาทต่อเดือน เป็นราคาพิเศษสำหรับนักศึกษา)

ส่วนใครที่ต้องการทดลองการใช้งาน Apple Music นั้น จะต้องตรวจสอบสถานะการเป็นนักศึกษาผ่าน UNiDAYS ด้วยอีเมลและมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งโปรโมชั่นนี้ยังไม่มียืนยันการใช้งานในประเทศไทย สามารถตรวจสอบการลงทะเบียนได้ที่ สมัคร Apple Music สำหรับนักศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ขอบคุณ Cult Of Mac 

By: Nisit Gen
แชร์บทความนี้